Wednesday, April 28, 2010

Tänk efter före

I dagarna så har dom röda kommit med förslag om att vi borde ersätta flygplanen med luftskepp, då luftskepp anses mer miljövänliga än flygplan.

"Förslaget bottnar i en kritik mot flyget, som är extremt energikrävande och orsakar massiva utsläpp av växthusgaser som bidrar till klimatförändringarna."

Källa


Ibland undrar jag om folk förstår sig på problemlösning, eller om det är en förmåga ett fåtal människor ärver.


Enkel problemlösning:


Vad är problemet?

Flygplan har massiva utsläpp och är energikrävande


Varför är det så?

För jetmotorn kräver mycket bränsle och har dåliga reningsegenskaper


Vad är problemet?

Jetmotorn är inte tillräckligt effektiv


Vad måste vi effektivisera?

Jetmotorn


Finns det några alternativ till andra motorer?

Supraledande elektromagnetisk motor


Vad bör motionen ge förslag för?

Att inrätta en statlig institution som ämnar att effektivisera befintliga flygmotorer, samt utveckla nya effektiva flygmotorer.


Detta är endast ett exempel på hur de bör gå tillväga innan de skriver motioner och skapar institutioner.Det är väldigt dyrt både ekonomiskt som miljömässigt att byta ut hela flygplanen om det räcker att byta ut motorn, utöver det rent idiotiskt att återgå till sämre flygmedel istället för fixa problemet med det nuvarande, ibland kan man gräva fram ett gammalt spjut och modernisera det för att använda det som en missil och kalla det utveckling, men att ta fram ett spjut och använda det som det är även när möjligheterna för modernisering finns, det är idioti.

Evolutionen går framåt, inte bakåt.
Monday, April 26, 2010

Rymdkrig

Idag kan man läsa i DN att Stephen Hawking (känd kosmologi och kvantgravitation forskare) anser att vi människor bör undvika kontakt med intelligenta livsformer som inte kommer från Jorden.

Detta då dem precis som vi människor troligen är mer intresserade av att exploatera planeten än att socialisera med infödingarna.

Hawkings föreslår att vi skall gömma oss för utomjordingarna, troligen genom att inte sända ut signaler i rymden så dem lättare kan spåra planeten, dock är det lite för sent, då vi hållit på med just detta sedan början av 1900talet.

Människor som svara på hans uttalanden verkar lite naiva och även Hawkings är lite naiv.

För om vi ponerar att vi träffar på andra intelligenta livsformer inom rimliga avstånd till Jorden, då står vi helt försvarslösa.

Vi har ingen planetarisk union som snabbt kan samordna alla nationer till gemensamma motanfall
Vi har inga planetariska militära försvarssystem
Vi har inga stridsrymdskepp som kan nå rymden inom ett par minuter
Vi har inga försvarsstationer/scoutstationer bortom Jordens dragningskraft.
Vi har ingen rymdflotta som kan möta yttre hot.

Vi har konventionella vapen som fungerar i vår atmosfär
Vi har kärnvapen som vi tror fungerar i rymden
Vi har krigsmakter som kan ha tillgång till nya avancerade vapen


Dessutom om en intelligent livsform skulle nå Jorden idag, så skulle de ha kunskap om rymdfärder som vi ser som ren sciencefiction, möjligt på samma gång effektivare vapen och utrustningar.

Planeten blir som Berlin 1945, kan någon tänka ut hur tyskarna skulle kunnat göra för att vinna kriget då staden var helt omringad, då kan vi i händelse av krig i morgon på jorden, ha en chans att slå tillbaka.


Jag som människa skulle jag först besöka planeten, ta reda på vad för vapen och övrig teknologi infödingarna har, samt vad som dödar dem, utöver om möjligt ta med mig några individer tillbaka till närmsta bas för att analysera allt om dem.

Sedan skulle jag låta generaler lägga fram en plan, verkställa planen, troligen skulle inte en enda atombomb lämna planeten, är jag smartare än infödingarna så skulle jag vinna innan infödingen hinner ställa sig frågan vad som just hände.


Så fungerar effektiva krig i vår värld, så fungerar troligen "first contact warfare" mellan olika intelligenta livsformer också, såvida inte livsformen redan efter första kontakten känner sig kraftigt överlägsen, eller underlägsen i styrka.


Så till skillnad ifrån Hawkings förslag att gömma sig, eller från många naiva människors tro att alla livsformer är i mikroform (även dem kan vara extremt farliga i kontakt med människor) eller att de skulle vara snälla om de kom till vår planet och därför kan vi ta det lugnt.


Så bör vi;

Skapa ett rymdförsvar som sträcker sig utanför atmosfären
Skapa ett särskilt protokoll i FN som alla nationer skall godkänna, som möjliggör att alla krig upphör och en världsledning formas om ett planetariskt hot uppstår
Skapa vapen och utrustning som effektivt går att använda i rymden.


Sen kan man se på detta ur fler perspektiv än krigiska, för vi kanske inte möter några hot de närmsta 100åren, men genom att komma ut i rymden fortare, så kan vi som människor expandera utåt i rymden, utforska planeter och nya möjligheter.


Källa
Tuesday, April 13, 2010

Faran med Lågenergilamporna

I Schweiz så har forskare kommit fram till att lågenergilampor utstrålar farlig mängd med strålning och man bör därför undvika att utsättas för dem, poängen med lampor är just dock att vi skall kunna se där naturligt ljus inte lyser upp, vilket resulterar i att vi många gånger befinner oss nära konstgjort ljus.


Det är den schweiziska stiftelsen ITIS som studerat effekten av elektromagnetiska fält på människan från lågenergilampor. Vid ett tröskelvärde som är 50 gånger gränsvärdet kan människan drabbas av akuta nerv- och muskelskador som kan orsaka till exempel hjärtflimmer.


I samtliga fall låg fälten under gränsvärdet, men exponeringen ökade kraftigt med kortare avstånd till lampan. Lampornas ultravioletta strålning kan också orsaka hudrodnad.

Jimmy Estenberg, utredare inom området elektromagnetiska fält vid Strålsäkerhetsmyndigheten, konstaterar att studien går ett steg längre än andra forskare gjort och att rekommendationen med 30 centimeter är en försiktighetsåtgärd.

– Det är inte hälsofarligt att vara närmare så vitt vi vet. Men kan man undvika onödig exponering är det bra, säger han till SvD.

Källa 


Lågenergilampor utsöndrar uvstrålingen typ C mot vilken vi inte har något naturligt skydd emot.

Harmful effects

An overexposure to UVB radiation can cause sunburn and some forms of skin cancer. In humans, prolonged exposure to solar UV radiation may result in acute and chronic health effects on the skin, eye, and immune system.[13] However the most deadly form - malignant melanoma - is mostly caused by the indirect DNA damage (free radicals and oxidative stress). This can be seen from the absence of a UV-signature mutation in 92% of all melanoma.[14]

UVC rays are the highest energy, most dangerous type of ultraviolet light. Little attention has been given to UVC rays in the past since they are filtered out by the atmosphere. However, their use in equipment such as pond sterilization units may pose an exposure risk, if the lamp is switched on outside of its enclosed pond sterilization unit.

Källa


Om inte detta var tillräckligt för att man borde undvika lågenergilampor, så innehåller de även kvicksilver vilket är en giftig tungmetall.


Lågenergilampan innehåller mellan 1-5 mg kvicksilver per lampa och ska lämnas till återvinning, precis som glödlampor, halogenlampor och lysdiodslampor.
I en kall, ny lampa, finns kvicksilver i form av antingen små kvicksilverdroppar, fast amalgam eller kvicksilver/järnkulor. När en lampa tänds stiger temperaturen och kvicksilvret förångas, för att till slut fylla lampan med ånga. När lampan efter användning kallnar övergår ångan åter till små droppar och möjligen också i viss mån till amalgam.


Pga kvicksilverhalten i lamporna så måste en söndrig lampa behandlas på följande vis;


Så här gör du om en lågenergilampa går sönder

Inga hälsoeffekter förväntas uppstå vid enstaka exponering för kvicksilver. Men eftersom gasformigt kvicksilver lätt tas upp vid inandning och sedan ansamlas i kroppen ska man av försiktighetsskäl undvika exponering för gasformigt kvicksilver.


Om en kall lampa går sönder

Samla upp lampresterna till exempel med en bit styvt papper eller kartong och lägg dem i en glasburk med lock. Torka därefter golvet med en liten, fuktig trasa. Lägg sedan även trasan i glasburken, förslut burken och märk den, till exempel med texten ”kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa”. Lämna burken till returhantering som är avsedd för miljöfarligt avfall.
Använd inte dammsugare. Det finns en risk för att dammsugaren ytterligare finfördelar och förångar kvicksilverdropparna och sprider dem i luften. Det ökar risken för inandning.Rekommendationer när en varm lampa går sönder

Stäng dörrar till rummet där en varm lampa gått sönder. Ventilera rummet genom att till exempel öppna ett fönster och lämna rummet. Den europeiska lampbranschorganisationen (ELC) rekommenderar att man lämnar rummet i 20-30 minuter. När lampresterna har svalnat kan du samla upp dem med till exempel en bit styvt papper eller kartong och torka golvet och andra ytor i närheten av den trasiga lampan med en liten, fuktig trasa. Lägg lampresterna i en glasburk med lock. Lägg även trasan i  glasburken, förslut burken och märk den, till exempel med texten ”kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa”. Lämna burken till returhantering som är avsedd för miljöfarligt avfall.
Använd inte dammsugare. Det finns en risk för att dammsugaren ytterligare finfördelar och förångar kvicksilverdropparna och sprider dem i luften. Det ökar risken för inandning.

KällaSummerat så är lamporna farliga att exponeras för när de lyser och även farliga att exponeras för om de går sönder, år 2013 så kommer alla vanliga icke hälsofarliga lampor att ha ersatts av lågenergilamporna.


Enda pluset är att lågenergilampan kostar mindre att använda än den vanliga glödlampan

Om mig

KarlOscar
Har många intressen, som grubblar över mycket, försöker tänka positivt om det mesta och vara kreativ när folk ber om hjälp.
View my complete profile