Tuesday, April 13, 2010

Faran med Lågenergilamporna

I Schweiz så har forskare kommit fram till att lågenergilampor utstrålar farlig mängd med strålning och man bör därför undvika att utsättas för dem, poängen med lampor är just dock att vi skall kunna se där naturligt ljus inte lyser upp, vilket resulterar i att vi många gånger befinner oss nära konstgjort ljus.


Det är den schweiziska stiftelsen ITIS som studerat effekten av elektromagnetiska fält på människan från lågenergilampor. Vid ett tröskelvärde som är 50 gånger gränsvärdet kan människan drabbas av akuta nerv- och muskelskador som kan orsaka till exempel hjärtflimmer.


I samtliga fall låg fälten under gränsvärdet, men exponeringen ökade kraftigt med kortare avstånd till lampan. Lampornas ultravioletta strålning kan också orsaka hudrodnad.

Jimmy Estenberg, utredare inom området elektromagnetiska fält vid Strålsäkerhetsmyndigheten, konstaterar att studien går ett steg längre än andra forskare gjort och att rekommendationen med 30 centimeter är en försiktighetsåtgärd.

– Det är inte hälsofarligt att vara närmare så vitt vi vet. Men kan man undvika onödig exponering är det bra, säger han till SvD.

Källa 


Lågenergilampor utsöndrar uvstrålingen typ C mot vilken vi inte har något naturligt skydd emot.

Harmful effects

An overexposure to UVB radiation can cause sunburn and some forms of skin cancer. In humans, prolonged exposure to solar UV radiation may result in acute and chronic health effects on the skin, eye, and immune system.[13] However the most deadly form - malignant melanoma - is mostly caused by the indirect DNA damage (free radicals and oxidative stress). This can be seen from the absence of a UV-signature mutation in 92% of all melanoma.[14]

UVC rays are the highest energy, most dangerous type of ultraviolet light. Little attention has been given to UVC rays in the past since they are filtered out by the atmosphere. However, their use in equipment such as pond sterilization units may pose an exposure risk, if the lamp is switched on outside of its enclosed pond sterilization unit.

Källa


Om inte detta var tillräckligt för att man borde undvika lågenergilampor, så innehåller de även kvicksilver vilket är en giftig tungmetall.


Lågenergilampan innehåller mellan 1-5 mg kvicksilver per lampa och ska lämnas till återvinning, precis som glödlampor, halogenlampor och lysdiodslampor.
I en kall, ny lampa, finns kvicksilver i form av antingen små kvicksilverdroppar, fast amalgam eller kvicksilver/järnkulor. När en lampa tänds stiger temperaturen och kvicksilvret förångas, för att till slut fylla lampan med ånga. När lampan efter användning kallnar övergår ångan åter till små droppar och möjligen också i viss mån till amalgam.


Pga kvicksilverhalten i lamporna så måste en söndrig lampa behandlas på följande vis;


Så här gör du om en lågenergilampa går sönder

Inga hälsoeffekter förväntas uppstå vid enstaka exponering för kvicksilver. Men eftersom gasformigt kvicksilver lätt tas upp vid inandning och sedan ansamlas i kroppen ska man av försiktighetsskäl undvika exponering för gasformigt kvicksilver.


Om en kall lampa går sönder

Samla upp lampresterna till exempel med en bit styvt papper eller kartong och lägg dem i en glasburk med lock. Torka därefter golvet med en liten, fuktig trasa. Lägg sedan även trasan i glasburken, förslut burken och märk den, till exempel med texten ”kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa”. Lämna burken till returhantering som är avsedd för miljöfarligt avfall.
Använd inte dammsugare. Det finns en risk för att dammsugaren ytterligare finfördelar och förångar kvicksilverdropparna och sprider dem i luften. Det ökar risken för inandning.Rekommendationer när en varm lampa går sönder

Stäng dörrar till rummet där en varm lampa gått sönder. Ventilera rummet genom att till exempel öppna ett fönster och lämna rummet. Den europeiska lampbranschorganisationen (ELC) rekommenderar att man lämnar rummet i 20-30 minuter. När lampresterna har svalnat kan du samla upp dem med till exempel en bit styvt papper eller kartong och torka golvet och andra ytor i närheten av den trasiga lampan med en liten, fuktig trasa. Lägg lampresterna i en glasburk med lock. Lägg även trasan i  glasburken, förslut burken och märk den, till exempel med texten ”kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa”. Lämna burken till returhantering som är avsedd för miljöfarligt avfall.
Använd inte dammsugare. Det finns en risk för att dammsugaren ytterligare finfördelar och förångar kvicksilverdropparna och sprider dem i luften. Det ökar risken för inandning.

KällaSummerat så är lamporna farliga att exponeras för när de lyser och även farliga att exponeras för om de går sönder, år 2013 så kommer alla vanliga icke hälsofarliga lampor att ha ersatts av lågenergilamporna.


Enda pluset är att lågenergilampan kostar mindre att använda än den vanliga glödlampan

0 comments:

Post a Comment

Om mig

KarlOscar
Har många intressen, som grubblar över mycket, försöker tänka positivt om det mesta och vara kreativ när folk ber om hjälp.
View my complete profile